Räpina Muusikakooli ruumid Sillapää mõisa peahoones (2009, kammersaali värskenduskuur 2022)